Altered Heights

installation altered states

Installation at Kunsthal Aarhus – part of the group exhibition SPRING13

About: The capture of The- or A matter.

The acquisition of a scape, to catch a state of transition or graduation, in multi senses, investigate a meeting point between the familiar and the dissolving, an uncertain state of noise


To transport the circumstances, translation of sensation into manifested pieces or devices. The body of work accrues of position and perspective in a given moment.
 the influences that shape a scape

To catch the forces weigh the matter of object or phenomena and find them vanishing

Stone to dust


Indicate and witness this present

The attempt to record this scape and the translation into a format that is capable of being ascertainable, 
this achivation forms an altered state and purpose

To send or transport the angular field of a particular moment with what is forfeit and added up in this process or alteration by converting into a new format  – compressing and expanding,

add noise, reduce noise.

Detail transform into noise, the noise forms the new detail.
 The new Shape, the sum of perception, compressing, transportation, decompressing and re-perception, forms an alternate elementary state.
 Elements of the cause corroborated into a device or object.


Dust into stone

Conductor of Balanced Actions

conductorConductor of Balanced Actions

The conductor of Balanced action is a silent, direct link to the highest mountain pass in Iceland. For every car passaging over the mountain, a strong flash signal from the tripod overlooking the exhibition room, lights up the space in an instance.

Untitled-11

Rauch and  22-23.02 2013, 26.02 2013, 01.03 2013 (bookworks)

Untitled-10

Rauch

Serien Rausch er registreringer af tilstande hvor den 3 dimentionelle virkelighed fysisk udviskes af omstændigheder betinget af vind og vejr til en 2 dimentionelt udseende flade. Det velkendte landskab der skifter karakter til noget udefinerbart understreget af de digitale redskaber og begrænsninger der yderligere splitter farver op i striber og raster. Forvandlingen er dog ikke betinget blot af transmissionsvanskeligheder – den fysiske mængde af stöv er virkelig omend den synes at fjerne alle spor af den velkendte virkelighed.
Serien af digitale foto’s er vildskab og en oplösende extase, forsögt fanget og fastholdt lydlöst i en beskyttet sfære, med mulighed for at studere det ukendte öjeblik og opdage nye veje og muligheder.

Inspireret at Nietsches Die Geburt der Tragödie er serien Rausch et udtryk for en menneskelig stræben og iboende nödvendighed i at forlade en kontrolleret virkelighed og afsöge uvisse territorier. At acceptere fraværet af universel sikkerhed og acceptere ikke-lösninger som et eksisterende præmis. At transcendere fra det definerede konkrete der fastholder statuc quo til en konstant bevægelse mod en höjere tilstand af “étre”. Ved at slippe fokus paa det velkendte og det idylliske landskab skaber oplösningen en ny tilstand og hvert öjeblik rummer muligheden for at blive, for igen at blive noget nyt.

altered heights - Rausch

rapid-sunsets-s

 

Running High Ways

 

smooth c a h r

 

Untitled-5

Smoth Calculated Ascetic Habitual Rationality

Former graduerende fra et kvadrat til en cirkel. En bevægelse i stilstand fastholdt i aluminium, i dialog med lys og skygge. statiske former med indbygget status af forandlerlighed der forsöger at klarlægge og haandgribeliggöre det heterogene. Formerne ophængt som et svævende diagram. som 3 dimentionelle streger – tegning i rummet – outline – materie dog flygtig – rammer og indhold, sammensat af beskuerens öjne til en sammenhængende skulptur.

Som et tilstædeværende paradoks svæver værket undersögende i et felt imellem definitioner. fysiske elemeter – regelmæssige – reproducerbare dele som interiör der udstrykker uoverensstemmesen mellem det essentielle ubeskivelige object og forsöget paa at konkretisere, verbalisere  og forstaa det.

Save

Save

Save

Save

Further Projects